Warunki promocyjnej akcji Citi Handlowego – Citi Priority

Niedawno bank Citi Handlowy rozpoczął promocyjną akcję, w której można zdobyć nawet 700 zł. Warto poznać jej warunki i dowiedzieć się za co ją można uzyskać i na co uważać, by jej nie stracić.
Maksymalna kwota bonusów w akcji to 700 zł. Warunkiem jest otworzenie konta Citi Priority i korzystanie z karty debetowej. Warto realizować też przelewy i zadbać o regularne zasilanie rachunku. Niektóre przypadki wymagają skorzystania z oferty kredytowej Citi Handlowego.

Jakie warunki trzeba spełnić? Telefonicznie lub osobiście złożyć formularz kontaktowy czy też założyć konto Citi Priority w banku i aktywować je najpóźniej do końca lutego 2018 roku. Konieczne będzie przynajmniej jednorazowa logowanie do bankowości online w okresie do końca miesiąca kalendarzowego, w jakim został otwarty rachunek w Citi.

Organizator przewidział 3 nagrody

Nagroda pierwsza – zwrot 5% wydatków karta (do kwoty 50 zł miesięcznie, tj. w okresie promocyjnym nawet do 450 zł). Moneyback w ramach promocji obowiązuje przez okres 9 miesięcy od dnia otwarcia rachunku, a zwrotowi podlegają płatności bezgotówkowe w sklepach czy punktach usługowych i przez Internet. Nagroda druga to premia 100 zł brutto przyznana będzie posiadaczom konta spełniającym warunki opisane powyżej i dodatkowo do końca, kolejnego po dacie zawarcia umowy, miesiąca spełnią warunki zwolnienia z opłaty za kartę.

Jakie to warunki?

Konieczne jest utrzymanie salda rachunku na poziomie minimum 30 tysięcy zł (średniomiesięcznie), zapewnią stałe zasilanie rachunku kwotą minimum 5000 zł miesięcznie i dodatkowo na koniec tego samego miesiąca będą posiadali aktywny produkt kredytowy (karta / pożyczka, kredyt). Trzecia nagroda to premia jednorazowa w wysokości 150 zł brutto dla właściciela rachunku, który spełni wszystkie powyższe warunki a dodatkowo w przez okres 7 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych poczynając od trzeciego po założeniu konta, dokona przynajmniej jednego przelewu w miesiącu i spełni przynajmniej jeden warunek darmowego utrzymania konta (o czym pisano wyżej).

Jak wyliczyć średniomiesięczne saldo?

Bank liczy je jako suma kwot zdeponowanych na wszystkich rachunkach uczestnika promocji w kolejnych dniach i dzieli przez liczbę dni w miesiącu.

Udział w akcji promocyjnej można wziąć do końca stycznia 2018 roku, chyba że pula nagród zostanie wcześniej wyczerpana. Na nagrody ma szanse pierwsze 2000 osób, które prześlą formularz rejestracyjny w projekcie albo wyrażą zgodę na założenie rachunku w rozmowie z pracownikiem banku telefonicznie.

Kredyty - 14 banków

Leave a Reply