Ubezpieczenia firmowe, które warto kupić?

Każda osoba prowadząca własny biznes stara się opracować plan, określić cele, zdobyć klientów i zarobić jak najwięcej. Oczywiście nie można zapominać o ubezpieczeniu mienia firmowego, bo nieoczekiwane zdarzenia mogą nas dotknąć w najmniej oczekiwanym momencie. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość czyhających zagrożeń i odpowiednio zabezpiecza firmę przed możliwymi stratami. Na rynku ubezpieczeń można znaleźć przeróżne oferty dedykowane przedsiębiorcom. Wybierając polisę świadomie zabezpieczymy się przed stratami wynikającymi chociażby z kradzieży, zniszczeń, utraty danych, skutków klęsk żywiołowych itd.

Należy wspomnieć też o odpowiedzialności cywilnej prowadzących działalność. OC to podstawa, jedynie posiadając takie ubezpieczenie przy działalności, w której narażeni jesteśmy na spowodowanie szkody na osobie trzeciej unikniemy wydatków, np. w przypadku zatrucia w naszej restauracji, źle wykonanych usług pielęgnacyjnych, u fryzjera czy gabinecie kosmetycznym, w sklepie itp. Posiadacz polisy OC w większości wypadków będzie zwolniony, bo odpowiedzialność przejmie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie mienia

Majątek przedsiębiorcy to nie tylko magazynowane towary, ale i wyposażenie biura, hali, budynki i sprzęt. Podstawowe zabezpieczenie dotyczy strat w wyniku pożaru, ale oczywiście są bardziej rozbudowane oferty o które w razie potrzeb warto dopytać (np. kradzież, wandalizm)

Ubezpieczenie od utraty zysków

Z taką sytuacją mamy do czynienia zwykle po innych katastrofach. Ubezpieczenie pokrywa straty związane np. z przestojem w produkcji, sprzedaży po szkodach wyrządzonych przez żywioły czy kradzieży. Najczęściej po takich zdarzeniach firma nie funkcjonuje „na pełnych obrotach” zatem nie generuje takich zysków, jak w normalnym okresie. Ubezpieczyciel może wówczas zwrócić część utraconych przychodów brutto.

Świadome wybory ubezpieczenia polegają na dopasowaniu zakresu ochrony do potrzeb firmy. Za wąski zakres nie uchroni przed wszelkimi zdarzeniami, a zbyt szeroki zakres ubezpieczenia często okazuje się zbędny. Należy wybrać takie ubezpieczenie, które należycie ochroni przedsiębiorcę i mienie firmy przed możliwymi realnie stratami i sytuacjami, które mogą faktycznie nas dotknąć. Cena nie powinna być tu miernikiem. Zbytnie obciążanie budżetu firmy nie ma sensu. Decyzja wymaga szczegółowej analizy, na która warto mimo wszystko poświęcić czas.

Kredyty - 14 banków

Leave a Reply