Pożyczka społecznościowa – na czym polega?

Pożyczki społecznościowe są na polskim rynku dość nowym produktem. Z racji prostych warunków i minimum formalności mogą w najbliższej przyszłości stać się alternatywą bankowych kredytów, czy szybkich pożyczek udzielnych przez firmy pożyczkowe. Rzecz jasna grudzieńą swoich zwolenników, ale także przeciwników, zarzucających im głównie brak bezpieczeństwa i ryzyko dla pożyczkodawcy. Coraz częściej transakcjom pośredniczą firmy pozabankowe, które starają się sprawdzać pożyczkobiorców, poprzez weryfikacje danych i obowiązkową rejestrację na stronach służących zawieraniu umów pożyczkowych w trym zakresie.

Social Lending na rynkach zachodnich funkcjonują już dość długo. Polegają na tym, że osoba posiadająca gotówkę pożycza osobie, która takiej potrzebuje na określonych warunkach za ustaloną kwotę. Pierwsze pożyczki nie są zbyt duże. Po spłacie jednak można wnosić o udzielenie kolejnej już na wyższą kwotę. Umowy między stronami realizowane są na specjalnie tworzonych platformach internetowych. Za pośredniczenie w pożyczkach pobierana jest przez serwis prowizja od każdej z zawartych umów. Aby pożyczać czy udostępniać oferty konieczna jest rejestracja na stronie. Weryfikacji podlegają pożyczkobiorcy, zanim jeszcze zyskają dostęp do platformy i umożliwiona zostanie opcja korzystania z pożyczek. Nic dziwnego, bo większe ryzyko ponosi pożyczkodawca oddający swoje środki osobie wirtualnej, bez fizycznego kontaktu. Bez sprawdzenia kontrahenta trudno by było odzyskać środki w wypadku zaniechania spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Wady i zalety pożyczek społecznościowych

Zaletą niewątpliwie jest dostępność. Formalności są ograniczone do minimum, w przeciwieństwie do kredytu bankowego. Na plus można zaliczyć również możliwość negocjowania oprocentowania pożyczki, warunki ustalane są między stronami indywidualnie. Pożyczki prywatne początkowo nie są zbyt wysokie, ale z każdą kolejną (ze wzrostem zaufania i wiarygodności partnera) możliwe jest udzielenie pożyczki na wyższe kwoty. Oczywiście pod warunkiem, że poprzednia została w całości spłacona. Ryzykiem może być brak bezpieczeństwa związanego z licznymi próbami zaciągania zobowiązań na skradzione dane osobowe. Ryzyko oszustwa istnieje, ale firmy pośredniczące w operacjach coraz lepiej sprawdzają pożyczkobiorców, minimalizując ryzyko. Pośrednicy stosują różne metody weryfikacyjne osób rejestrujących się w ich serwisie. Pożyczkobiorcy kwalifikowani są do różnych grup ryzyka, a pożyczkodawca decyduje, na jaki ryzyko może się zgodzić i czy pożyczyć wnioskującemu pieniądze, czy nie. Dla kredytobiorcy pożyczka social lending nie jest ryzykowna. Umowa cywilnoprawna zapewnia bezpieczeństwo, a sama pożyczka jest najczęściej dużo bardziej opłacalna – tańsza – niż w inne produkty dostępne pożyczkobiorcy (np. chwilówki).

Leave a Reply