Nielegalne zapisy w umowach kredytowych – sprawdź swoją

Treść każdej umowy kredytowej opracowywana jest przez profesjonalny sztab prawników danego banku. Niektóre mniej istotne elementy można, na mocy porozumienia na linii klient – bank, zmieniać. Dotyczy to głównie indywidualnego ustalenia wysokości oprocentowania, zmiany wysokości prowizji czy marży, rezygnacji z ubezpieczenia itp. Większości jednak nie można modyfikować. Stąd tak ważne jest dokładne zapoznanie się przed podpisaniem z zapisami. Ingerowanie w treść jest niedopuszczalne. Ewentualnie pozostaje nam, jako klientom, nie podpisać umowy, więc i zrezygnować z kredytu. Oczywiście wszelkie niepoprawne zapisy odkryte w terminie późniejszym nie mogą pozostać pominięte. Konsumentom przysługuje szereg praw.

Na szczęście już niewiele banków próbuje niejako przechytrzyć kredytobiorców i podsunąć do podpisania umowy nie do końca zgodnej z prawem. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń konsument ma prawo dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi. Podejrzane przypadki warto także zgłaszać do odpowiednich instytucji zajmujących się ochroną naszych, jako konsumentów, praw. Są to na przykład UOKiK, Federacja Konsumentów, miejski lub powiatowy rzecznik praw konsumenta, Stowarzyszenia – Konsumentów Polskich i dla Powiatu, albo Europejskie Centrum Konsumenckie.

Kiedy składać skargę?

Jeśli zauważymy w umowie kredytowej zapis mijający się z ustalonym oprocentowaniem, bank nalicza dodatkowe koszty, opłatę za udzielenie kredytu, opłaty za produkty ubezpieczeniowe powiązane z kredytem, albo też, gdy istnieje podejrzenie, że bank osiąga korzyści niezgodne z prawem waloryzacji oprocentowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stale kontroluje zapisy umów bankowych. Monity dotyczą zwłaszcza klauzul niedozwolonych. Jeśli takie się znajdą, bank narażony jest na kary finansowe, a wszelkie klauzule niedozwolone przestają być dla konsumentów wiążące.

Zatem nawet w sytuacji, gdy znajdziemy niezgodne ze stanem faktycznym zapisy w naszej umowie zawartej z bankiem warto dochodzić praw, niezależnie od czasu, jaki upłynął od jej podpisania.

Leave a Reply