Jak odnaleźć rachunek po zmarłym?

Od 1 lipca 2016 roku, po nowelizacji prawa bankowego, o wiele łatwiej będzie sprawdzić, w jakich bankach zmarły spadkodawca posiadał rachunki depozytowe. Do niedawna spadkobiercy, przedstawiali w każdym banku z osobna komplet dokumentów potwierdzających dziedziczenie by sprawdzić, czy nie pozostały tam nie zamknięte rachunki depozytowe. Obecnie wniosek wystarczy jeden, by dowiedzieć się gdzie w bankach i Skokach otwarte były rachunki, na których być może zdeponowane są środki wchodzące w skład masy spadkowej. Niestety udzielenie takiej informacji jest płatne, zależne od tabeli opłat i prowizji obowiązujących w banku, w jakim złożymy wniosek-zapytanie. Nie mogą być wyższe, niż faktyczny koszt pozyskania wymaganych w sprawie informacji.

W ramach nowelizacji, której celem było ułatwienie pozyskania danych o rachunkach zmarłej osoby bliskiej, funkcjonuje Centralna Informacja o Rachunkach Uśpionych. Baza zawiera informacje dotyczące rachunków bankowych, rachunków wspólnych. Co więcej banki mają już obowiązek sprawdzania w własnym zakresie (wśród danych z Centralnej Informacji Ewidencji Ludności), czy osoba posiadająca rachunek na którym nie odnotowano od lat obrotów żyje. Jeśli od 10 lat nie przeprowadzono żadnej operacji na rachunku, banki i Skoki będą miały obowiązek rozwiązania umowy rachunku (dotyczy to tylko i wyłącznie kont osobistych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Wprowadzone zmiany to dla wielu banków całkiem niezły cios. Do końca czerwca z takich nieujawnionych rachunków banki czerpały niezłe zyski. Obracały środkami zmarłego klienta, o które nie upominali się spadkobiercy. Dzisiaj to już niemożliwe.

Ustawodawca narzuca także na banki (aktualna lista banków w Polsce) obowiązek informowania klientów o możliwościach dotyczących dyspozycji wkładem (wówczas po śmierci prawo informowania spadkobierców, czy osób wymienionych w zapisie leży po stronie banku). Nowelizacja prawa bankowego to niewątpliwie ochrona interesów konsumentów – posiadaczy rachunków i spadkobierców, którzy często do tej pory nie mieli wiedzy na temat ewentualnych oszczędności, kont bankowych zmarłego. Teraz pozyskanie tego typu informacji ma być zdecydowanie prostsze i szybsze.

Leave a Reply