Jak działa chargeback?

Mimo, że na co dzień korzystamy z kart płatniczych niewielu z nas wie, czym jest i do czego można wykorzystać chargeback. W skrócie, dzięki tej usłudze szybko możemy odzyskać pieniądze, jeśli jesteśmy niezadowoleni z towaru, czy też usługi, za którą dokonaliśmy płatności kartą (sprawdź karty kredytowe z rabatami na informacjakredytowa.com). Obciążenie zwrotne dedykowane jest posiadaczom kart debetowych, kredytowych czy też przepłaconych Visa i MasterCard. Dzięki usłudze mamy możliwość reklamowania transakcji dokonanej przy użyciu karty w sytuacji, gdy towar czy usługa nie spełnia naszych oczekiwań, a rozmowy z wykonawcą czy sprzedającym nie przynoszą efektów, albo kontakt taki jest utrudniony.

W celu odzyskania środków z karty klient musi złożyć odpowiedni wniosek. Zlecenie jest zasadne w przypadku, gdy towar i usługa nie do końca zrealizowana była zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest wadliwa lub w ogóle nie dotarła np. przesyłka. Oczywiście ma to cel także w przypadku błędnego obciążenia rachunku karty (często podwójnego).

Z chargeback warto skorzystać w przypadku, gdy:
– zamówione produkty w sklepach internetowych nie dotarły na wskazany adres do doręczeń,
– przysłany został inny, niż zamówiony towar,
– podwójnie pobrano środki z karty za tę samą płatność,
– w wyniku reklamacji nie została zwrócona umówiona kwota przez sprzedającego,
– konto zostało obciążone pomimo braku wypłaty gotówki, np. na skutek awarii bankomatu
– na wyciągu znalazły się transakcje, których nie dokonaliśmy,
– błąd w trakcie wykonywania płatności online i obciążenie konta bez realizacji zlecenia,
– po zwrocie towaru do sprzedawcy nie zwrócona została wpłacona uprzednio kwota.
Oczywiście katalog przypadków może być szerszy.

W jaki sposób złożyć reklamację chargeback?

Wskazana jest forma pisemna takiego wniosku i złożenie za potwierdzeniem w placówce banku. We wniosku nie można zapomnieć o podaniu danych osobowych i adresowych, opisaniu zdarzenia, numerze karty przy użyciu której dokonano płatności, kwotę, datę i miejsce płatności i podmiocie, który otrzymał zapłatę za towar/usługę. Warto dołączyć posiadane dowody w sprawie, by analityk miał ułatwione zadanie i ocenę zdarzenia. Bank wydający klientowi kartę płatniczą ma na rozpatrzenie chargebacku’u dość mało czasu. Jeśli uzna reklamację, przekazuje sprawę organizacji płatniczej. Jeśli i ta uzna roszczenie, kieruje sprawę do agenta rozliczeniowego, którego zadaniem jest wyjaśnienie procesu ze sprzedawcą/wykonawcą usługi. Oczywiście akceptant ma możliwość ustosunkowania się w sprawie. Może ją uznać albo odmówić uznania. Jeśli nie wyrazi swojej opinii i nijak nie zareaguje, to agent rozliczeniowy obciąży jego konto i dokona zwrotu na nasz rachunek, informując wystawcę o zamknięciu danej sprawy.

Dla osoby reklamującej usługa chargeback jest darmowa. Zatem warto dochodzić praw konsumenta w taki sposób, tym bardziej, że mamy dość długi czas, uzależniony od powodu złożenia wniosku, dochodzący nawet do 540 dni od dnia transakcji płatniczych.

Leave a Reply