Ile dni na odstąpienie od kredytu hipotecznego?

Do niedawna decydując się na zaciągnięcie kredytu trzeba było bardzo dobrze przemyśleć sprawę, bo odwrotu nie było. Obecnie zasady udzielania kredytów hipotecznych uległy zmianie, nowe przepisy zakładają, że konsument ma prawo odstąpić od umowy kredytowej do 14 dni od jej zawarcia. To bardzo korzystna zmiana dla kredytobiorców, którzy mają szansę wycofać się ze swojej decyzji. Nowe przepisy weszły w życie 22. lipca 2017 roku – możliwość łatwej rezygnacji z umowy kredytowej po jej podpisaniu, to dość duża zmiana.

14 dni od złożenia podpisu

Po zawarciu umowy kredytowej mamy aż 14 dni na to, aby się wycofać i przesłać oświadczenie z informacją o odstąpieniu od niej. Do tej pory takie zasady dotyczyły wyłącznie kredytów konsumenckich; po 22. lipca przepisy dotyczą również kredytów hipotecznych. Wzór pisma o odstąpieniu od umowy, powinien być dołączony do umowy, można użyć tego formularza lub wystosować własne pismo, przy czym należy pamiętać, że jego treść musi być zgodna ze wzorem. Pismo z rezygnacją można dostarczyć bezpośrednio do placówki bankowej, można też przekazać je do agenta lub pośrednika kredytu hipotecznego. Nie musimy robić tego osobiście, równie dobrze pismo może zostać przesłane drogą pocztową – listem polecony. Należy pamiętać, że wysyłając pismo za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, nie będziemy mieć gwarancji jego skuteczności.

Rezygnacja nic nie kosztuje

Odstąpienie od umowy kredytowej nic nie kosztuje, bank nie ma prawa pobrać od nas żadnych opłat za rezygnację z jego usług. Jedyne koszty, jakie poniesiemy z racji zmiany swojej decyzji, to odsetki naliczone zgodnie z umową za czas, w jakim korzystaliśmy z pożyczonych pieniędzy. Możemy być obciążeni również kosztami bezzwrotnymi, które instytucja bankowa poniosła z racji zawarcia z nami umowy. Kredyt wraz z odsetkami należy zwrócić do banku do 30 dni od złożenia rezygnacji. Ponieważ wraz z kredytem hipotecznym, bank proponuje zazwyczaj dodatkowe produkty finansowe typu rachunek osobisty, karta kredytowa, ubezpieczenie, polisa, rezygnując z kredytu równocześnie odstępujemy od tych umów na usługi dodatkowe.

Kredyty - 14 banków

Leave a Reply