Prawa i obowiązki poręczyciela

Najczęściej stosowanym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczenie. Zwykle o pomoc w takich sprawach zgłaszają się kredytobiorcy do osób bliskich – spokrewnionych, przyjaciół, czy współpracowników. Poręczenie kredytu, w skrócie, polega na wyrażeniu zgody na przejęcie zobowiązania kredytowego w sytuacji, gdy sam kredytobiorca przestaje, z różnych powodów, spłacać raty ustalone harmonogramem spłat. Wówczas, w zależności od konstrukcji umowy, poręczyciel wchodzi w obowiązki kredytobiorcy i przejmuje spłatę długu. Warto na etapie sporządzania umowy kredytowej negocjować korzystne dla poręczyciela zapisy, np. dotyczące ograniczenia odpowiedzialności do części należności głównej, bez należności ubocznych itd. Banki najczęściej w pierwszej kolejności upominają się o spłatę u kredytobiorcy, jednak w przypadku braku chęci spłaty czy trudności w znalezieniu majątku i źródeł dochodu pożyczkobiorcy, kolejna korespondencja z wezwaniami trafia już do poręczyciela (sprawdź możliwości konsolidacji zadłużenia u doradców finansowych Expander). Dzięki informacji poręczyciel może we własnym zakresie podjąć próby „zmuszenia” kredytobiorcy do spłaty zaległości. Oczywiście brak wpłat, czy dodatkowe obciążenie ma wpływ na historię kredytową i zdolność kredytową poręczyciela, więc może mieć on problemy z zaciąganiem własnych pożyczek i kredytów. Na zdolność rzutuje sam fakt poręczenia – w świetle przepisów bowiem bank traktuje poręczenie jako przypuszczalne zobowiązanie – nigdy nie wiadomo, kiedy to poręczyciel będzie musiał odpowiadać za zobowiązania, jakie podżyrował. Jeśli żyrant nie wywiąże się z obowiązków bank skieruje najpewniej także w stosunku do niego egzekucję. Komornik będzie mógł wtedy egzekwować należności z majątku poręczyciela. Stąd podjęcie decyzji, czy poręczać kredyt, czy nie, jest bardzo ważne.

Oprócz obowiązków żyrant ma także prawa. Mianowicie może dochodzić od kredytobiorcy-dłużnika zwrotu wpłaconych przez niego kwot. W przypadku braku chęci zwrotu takich kwot żyrant może skierować sprawę do komornika i za jego pośrednictwem odzyskać dług. Jest to jednak działanie często długotrwałe i trudne. W końcu nie bez przyczyny kredytobiorca przestał spłacać swoje należności – albo jego działania były celowe, albo sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu na tyle, że i obecnie Komornik nie będzie w stanie uzyskać spłaty od dłużnika.

Leave a Reply